Înapoi

5 lucruri pe care Isus nu ni le-a promis niciodată

Este important să menționăm că interpretarea promisiunilor sau învățăturilor atribuite lui Isus poate varia în funcție de tradițiile și interpretările teologice. Cu toate acestea, îți voi relata cinci lucruri care, în general, nu sunt promisiuni specifice ale lui Isus, conform textelor biblice.

1. Prosperitate materială garantată: Isus nu a făcut o promisiune explicită că toți cei care Îl urmează vor avea o bogăție materială. De fapt, învățăturile Sale subliniază adesea importanța renunțării la bogății materiale în favoarea unei legături mai puternice cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni. În Marcu 10:23-25 este scris:

📖 ,,Isus S-a uitat împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: „Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții!” Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în Împărăția lui Dumnezeu! Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu!”

2. Viață lipsită de suferință sau probleme: Isus nu a promis că cei care Îl urmează vor fi feriți de suferință sau de probleme în viață. El a vorbit chiar despre faptul că discipolii săi vor întâmpina dificultăți, dar a oferit speranța că El va fi alături de ei în toate circumstanțele.

🏷️,,Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.” – ‭‭Isaia‬ ‭43:2‬

3. Succes în lumea aceasta din punct de vedere social sau al puterii: Isus nu a promis discipolilor Săi succes în sensul lumii acesteia, în termeni de bogăție, putere sau prestigiu social. El a accentuat importanța umilinței și serviciului față de ceilalți.

🥇,,Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
Oricine se va înălța va fi smerit; și oricine se va smeri va fi înălțat.” – ‭‭Matei‬ ‭23:11‭-‬12‬

4. O viață fără ispite sau provocări: Isus nu a promis că viața creștină va fi lipsită de ispite sau provocări. Ba dimpotrivă, El a vorbit despre necesitatea de a rămâne statornici în credință și de a înfrunta diversele ispite ale vieții, însă ne-a asigurat că va fi cu noi:

📌 ,,Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău.” – 2 Tesaloniceni 3:3

5. Îndeplinirea tuturor dorințelor materiale: Isus nu a promis că toate dorințele materiale ale celor care Îl urmează vor fi îndeplinite conform propriilor așteptări. El a îndemnat la căutarea Împărăției lui Dumnezeu și la încrederea în grijile Sale.

📜 ,,Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. – Matei‬ ‭6:33‬

➡ Concluzie

În învățăturile Sale, Isus a subliniat adesea aspectele spirituale și valorile etice, concentrându-se pe iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Înțelegerea promisiunilor Sale necesită adesea o interpretare complexă și contextuală, iar diferite tradiții creștine pot pune accentul în mod diferit pe diverse aspecte ale învățăturilor lui Isus.

Acest site foloseste cookies Cookie Policy