Înapoi

5 metode prin care îţi creşti comunicarea cu Dumnezeu

Important de menţionat este faptul că, Dumnezeu comunică prin multe metode dar acestea devin nefolositoare pentru cei care nu Îl cunosc, deoarece aceştia nu îi identifică vocea. Oamenii obişnuiesc să se agaţe de un tipar de comunicare, însă Dumnezeu vrea să Îl căutăm pe El, nu metodele prin care ni se descoperă. Vom analiza stadii diferite ale cunoaşterii lui Dumnezeu, raportându-ne la Moise, despre care Biblia spune că a experimentat comunicarea cu Dumnezeu faţă în faţă.

” Dumnezeu vorbeşte însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. ” - Iov 33:14

1.Etapa în care doar ai auzit despre Dumnezeu, dar nu ai avut niciodata o experineţă personală cu El: aceasta etapă este una în care ştii mai multe despre creştinism decât trăieşti, ai informaţii despre Dumnezeu, te-ai familiarizat cu Scriptura, ai auzit despre experienţele altora cu Dumnezeu, dar tu nu ai trăit încă propria ta experienţă. Iniţial Moise a auzit despre Cine este Dumnezeu şi care sunt promisiunile făcute strămoşilor lui, dar toată cunoştinţa lui despre Dumnezeu era din relatările şi experienţele altora.

“Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui” – 2 Petru 1:3

2. Etapa în care începi să crezi că experienţele tale nu sunt la întâmplare, Dumnezeu are un scop pentru viaţa ta: momentul în care începi să realizezi că încă de la familia în care te-ai născut şi până la locul tău în societate, nu sunt o coincidenţă, ci Dumnezeu te-a aşezat acolo unde eşti deoarece El are un scop pentru tine şi un plan pentru viaţa ta. Chiar şi cele mai grele momente pe care le-ai avut în viaţa ta şi depaşirea lor, nu le-ai primit degeaba, ci le-ai primit îngaduite de Dumnezeu pentru a-ţi creşte credinţa şi pentru că Dumnezeu ştia că vei putea trece peste ele, acest lucru demonstrând în continuare că Dumnezeu are ceva pregătit special pentru tine. Moise a crescut cu ideea că a fost ales de Dumnezeu, salvat providenţial din apă, ca să reprezinte poporul Lui în casa lui Faraon.

” Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor; minunat este planul Lui şi mare este înţelepciunea Lui. “- Isaia 28:29

3. Etapa în care Dumnezeu ţi se descoperă personal: momentul revelaţiei; etapa în care conştientizezi Cine este Dumnezeu şi adevărul Scripturii. Dumnezeu ţi se poate revela în multe moduri şi feluri, ţi se poate revela chiar printr-o încercare prin care treci, iar in acea problema să îl întâlneşti pe El şi să descoperi faptul că în bunătatea Lui îţi poate oferii ajutorul. În acele momente în care Dumnezeu ţi se releveaza trebuie să îţi dai seama de modul tău de trăire şi de toate lucrurile rele din viaţa ta, să iţi pară rău de ele, iar mai apoi să te apleci înaintea lui Dumnezeu şi să te smereşti înaintea Lui. Moise îl întâlneşte pe Dumnezeu în rugul aprins şi pentru prima oara înţelege că Dumnezeu există cu adevărat, că este sfânt şi că el este păcătos şi trebuie să se descalţe în Prezenţa Domnului.

” Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale! ” – Psalmul 25:4

4. Etapa creşterii progresive: prin Cuvânt, prin rugăciuni ascultate, prin experienţe care ţi-l dezvăluie pe Dumnezeu. Moise a văzut urgii, Marea Roşie despicându-se, apa ţâşnind din Stâncă.

“Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!” – 1 Corinteni 16:13

5. Momente culminante în care vezi Slava lui Dumnezeu: Moise i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate Slava Lui după ce a văzut şi a umblat în pustie cu El. ” Moise a zis: Arată-mi slava Ta! Domnul a răspuns: Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!” Exod 33:18

” Deci, fie că mâncaţi , fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” – 1 Corinteni 10:31

CONCLUZIE

Nu există un lucru mai important decât să îl cunoşti pe Dumnezeu şi să experimentezi personal prezenţa Lui. Veşnicia ta depinde de cunoaşterea Lui. Cunoaşterea aceasta te va ajuta să te vezi pe tine şi pe ceilalţi într-un mod diferit. Cunoaşterea lui Dumnezeu va determina profunzimea închinării tale, autenticitatea slujirii, calitatea relaţiilor tale. Propune-ţi să Îl cauţi să Îl cunoşti în mod real şi personal.

Acest site foloseste cookies Cookie Policy