Înapoi

Politica de confidențialitate

CE VĂ GARANTĂM?

 1. Datele dvs. sunt procesate exclusiv pentru livrarea, îmbunătăţirea şi garantarea serviciilor pe care le oferim
 2. Datele dvs. sunt stocate în siguranţă într-un mediu securizat
 3. Datele personale sunt strict confidenţiale şi nu vor fi transmise unor terţi.

  DATELE NE SUNT NECESARE:
 • pentru a prelua, valida, expedia și factura comanda dvs. plasată pe site, pentru a vă informa în ce stare se află comanda, pentru a organiza returul atunci când este cazul;
 • pentru a procesa înscrierile la diferite cursuri și webinarii, dar și pentru a vă răspunde la diferite întrebări și solicitări;
 • pentru trimiterea mesajelor și informațiilor administrative – modificari aduse serviciilor, actualizări ale acordurilor noastre;
 • pentru trimiterea de mesaje și informații privitoare la noi cursuri, noi articole, beneficii noi, reduceri, alte cursuri disponibile prin e-mail, Whatsapp sau sms (de la aceste mesaje vă puteți dezabona în orice moment);
 • pentru solicitarea de feedback pentru a putea îmbunătăți experiența dvs. pe site-ul nostru;
 • pentru analiza statisticilor (trafic și comportamentul utilizatorilor pe site) sau promovarea serviciilor noastre pe site-uri și aplicații;
 • pentru identificarea utilizatorilor unici.

  INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Suflet Salvat, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet sufletsalvat.com

CE DATE PRELUCRĂM?

Datele personale sunt acele date care ne permit să vă identificăm ca de exemplu: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, adresa de facturare, adresa de livrare.

Putem colecta aceste date atunci când completați formularul pentru a primi un material gratuit, atunci când plasați o comandă prin intermediul site-ului nostru, atunci când participați la un webinar.

CE DATE PUTEM COLECTA?

 1. Nume, prenume, adresa, e-mail, număr de telefon
 2. Informații despre achizițiile dvs. de produse și servicii
 3. Informații despre utilizarea dvs. a site-urilor și aplicațiilor noastre
 4. Comunicările pe care le faceți către noi (răspunsuri la e-mail, apeluri telefonice, rețele de socializare, mesaje pe chat)
 5. Locația, inclusiv locația geografică în timp real a dispozitivului dvs. inclusiv adresa dvs. de IP, împreună cu locațiile Wi-Fi hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer.


CÂT TIMP PRELUCRĂM ACESTE DATE?

Datele se vor prelucra atât timp cât este nevoie pentru realizarea scopurilor menționate mai sus.

Dacă doriți ca datele dvs. să nu mai fie prelucrate, vă puteți dezabona în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociației Suflet Salvat pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

O parte din datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor site-ului Asociația Suflet Salvat. Aceștia sunt: WordPress.com, Pabbly.com, Notion.so

Site-ul Asociației Suflet Salvat poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Asociației Suflet Salvat.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri. Asociația Suflet Salvat nu îşi poate asuma responsabilitatea cu privire la informațiile colectate de aceste terțe părți.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiați de o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Asociația Suflet Salvat le prelucrează:

 • dreptul la informare – aveți dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația Suflet Salvat, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația Suflet Salvat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația Suflet Salvat a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația Suflet Salvat să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  – persoana vizată (adică dumneavoastră) contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării lor;
  – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată (adică dumneavoastră) i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  – persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația Suflet Salvat către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Puteți face acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” din orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 • dreptul de a dezactiva Cookies – aveți posibilitatea de a dezactiva modulele Cookies din browserul de internet.

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm ne scrieți la adresa de email: contact@sufletsalvat.com

Acest site foloseste cookies Cookie Policy